ज्यापर साही तने सिवराज

ज्यापर साही तने सिवराजज्यापर साही तने सिवराज
ज्यापर साही तने सिवराज,सुरेस की ऐस की सभा सुभ साजे,
यो कवी भूषण जम्पत हे लकी, सम्पति को अलका पति लाजे !!

जा मदि तिन हु लोक् को दिपती , एसो बडो गड राज बिराजे,
वारी पताल सी माची माहि , अमरावती की छबी ऊपर छाजे !!

-कविराज भूषण

अर्थ :
या रायगड किल्ल्यावर शाहजी पुत्र " शिवाजी "ची सभा इंद्र सभे प्रमाने शोभते,भूषण म्हणतोय इथली सम्पति पाहून प्रत्यक्ष कुबेर देखिल लाजू लागला,हा कील्ला एवढा प्रचंड आणि विशाल आहे की या तिनी लोकिच वैभव साठाव लेला आहे,किल्ल्या खालील भूभाग जलमय पाताळा प्रमाने , मची पृथ्वी प्रमाने,आणि वरील प्रदेश इन्द्र पूरी प्रमाने शोभतायत.

No comments:

Post a Comment