अशांची शिवाजी असे जन्मजात


स्वभाषा स्वदेशा स्वधर्मास्तवे जे |
स्वभाग्ये इथे जन्मालो मानिती जे ||
असा जन्महेतु जयांच्या उरात |
अशांची शिवाजी असे जन्मजात ||

घराच्यावरी ठेवूनी तुळशीपत्र |
उरी धगधगे हिन्दवीराज्य मंत्र ||
जारी प्राण गेला तरी नही खंत |
अशांची शिवाजी असे जन्मजात ||

जरी घेरती वादळे संकटांची |
इतिश्री कराया पुरया जीवनाची ||
रणी पाडती जे यमाचेही दात |
अशांची शिवाजी असे जन्मजात ||

कुठेही कधीही कुणाचीहि कांता |
तरीही तिला मानिती जन्ममाता ||
असे जान्हवीवत सदा शुद्ध चित्त |
अशांची शिवाजी असे जन्मजात ||

स्वधर्मास्तवे जे करी खड्ग घेती |
अरी जाळण्याला स्वये आग होती ||
पिते शस्त्र ज्यांचे रणी शत्रुरक्त |
अशांची शिवाजी असे जन्मजात ||

पथी दाट अंधार काटे सराटे |
मानी संकटांची क्षिती शुन्य वाटे ||
मरुताहुनी धावती जे नितांत |
अशांची शिवाजी असे जन्मजात ||

उरी राष्टभक्ती रविवत ज्वलंत |
न ये भीती चित्ती जरी ये कृतांत ||
सदा सिद्ध करण्या रणी म्लेंच्छअंत |
अशांची शिवाजी असे जन्मजात ||

आदित्यास ठावा नसे अंधःकार |
जयाना तसा स्पर्शतो ना विकार |
असे वज्रनिर्धार ज्यांच्या उरात |
अशांची शिवाजी असे जन्मजात ||

जरी प्राण गेला तरी शब्द पाळू |
अविश्रांत देशास्तवे घाम गाळू ||
हाटू ना फिरू मागुती सतपथात |
शिवाजी असे आमुची जन्मजात ||

नव्हे अन्नपाणी नव्हे स्वर्णखाणी |
आम्हा ना जगी रोखू शकतात कोणी ||
नसे हिन्दुराष्ट्रा विना सत्य अन्य |
नसे हिन्दुराष्ट्रा विना धर्म अन्य |
नसे हिन्दुराष्ट्रा विना ध्येय अन्य|
नसे हिन्दुराष्ट्रा विना कार्य अन्य |
नसे हिन्दुराष्ट्रा विना स्वप्न अन्य |
तदार्थी आम्ही प्राशिले मातृस्तन्य ||

No comments:

Post a Comment