मराठ्याने सिंह मागीला

जुलमी काळोखा त्या मिटवाया
मराठ्याने सिंह मागीला ,
भवानी कृपे जिजाउ पोटी
कारने शीवाबा अवतरला ...

जिजाउ शिकवणी शीवाबा मनी राम कोरीला
दादोजीने त्यात रांगडा योद्धा घडविला ,
मराठ्यांचा भगवा इतिहास ज्याने लिहिला ...

वय सोळव्या राज वैभव सोडूनि
शिवाने एक एक मावळा जोडीला ,
तलवार हाती घेऊनी , रायरेश्‍वरा शपथ खाऊनि
स्वराज्या मनसुबा आखिला ...


गरा गरा फिरवूनि पट्ट्याला
मराठ्याने शत्रू धरणी पाडिला ,
साखळ्या जखडूणी किलेदारला
तोरण्या भगवा फडकविला ...

मोरारजी बेफाम जाहाले पूरंधराला
बाजीप्रभू लढले पावन खिंडीला ,
तानाजी जिद्दीने चढले कोंढण्याला
खुद्द शिवाजीच भिडले सुरतेला ...


एक एक मावळा शर्थिने लढत होता ,
वेळ प्रसंगी प्राणांची आहूत देत
स्वराज्याचा भगवा सह्याद्रीवर फडकवीत होता ..


बड्या गुर्मित शाहिष्त्या खान आला
पुण्यात बोटे गमावून गेला ,
जो म्हणे पकडून आनीतो शिवाजीला
कोथळा धरून लोळवे लागले त्या अफझल्याला ...


मुघल भ्याले ,पळविले नवाबा
आसा गाडी शूर शिवबा ,
स्थापुणी हिंदवी स्वराज्या
हिंदूह्रदयि मान मिळविला !!

No comments:

Post a Comment