पुरंदरी शंभू जोडीला.........


शिव रुपाने मराठ्यांचा सूर्य उगवला

पराक्रमे तयाच्या महाराष्ट्र दारी भगवा फडकला !!

बापाने घडवल्या मुलुखाला पुढे रेटाया आज युवराज धड़कला

सिंहाच्या छाव्या जन्मी घालुनी ,सईने पुरंदरी शंभू जोडीला !!


माथी संकट नसे , तो कोण भोसला

सिद्ध करावया शंभू लहणपणीच संकटाशी भिडला !

युवराज असुनही त्या दिवासी शंभू एकाकी पडला

कळन्याअधिच आईचा पदर सरला !!

धाराऊ दुधाने बाळ शंभू सळसळला ,

शिवाचा फ़र्जन्दच तो , त्यांच्या तोलानेच तयाने भगवा हाती धरला !

एक समयी पाच पाच मोहिमा लढला होता ,

मराठ्यांची ताकत धाखवत शंभूराजा अवघ्या मुलुखाची शान बनला होता !!


रायगडाच्या होळी माळावर उभ्या त्याच्या आबासाहेबाना मनात आठवत ,

मांवळचा हा वाघ लढत होता !

औरंग्याची गुर्मी उतरवत ,

शिवाचा शंभू सारी हिरवी धगड़ फोडत होता !!


गनोजी सिर्क्याच्या बैमान हातान स्वकीयांनीच त्याचा घाट रचला होता,

पैश्यापाई त्याना हा स्वाभिमानी राजा नको होता !

सर्वाना पुरून उरनारा शंभू राजा म्हनुनच आज शत्रु हाती सापडला होता !!डोळे फोडले , मीठ चोळले ,

तरी राजा डगमगत नव्हता !

कवडयाच्या माळीवर हात घालणार्‍यावर

त्या आवस्तेतही शंभूराजा भडकला होता !!!

पण भवानीनेच आज गोंधळ घातला होता ,

म्हणूनच की काय तिला हा वीर स्वर्गातच पाहिजे होता !

शिवाने दिलेल्या शपतेपाई शंभूराजा महाराष्ट्र धर्मासाठी बेचाळीस दिवस लढला ,

मरता मरताही भगवा कवटाळत शंभू राजाने " जगदंब " म्हणत हिंदवी शब्दच उच्चारला होता !!

हिंदवी शब्दच उच्चारला होता ....... !!!!

1 comment:

  1. जय भवानी जय शिवाजी

    ReplyDelete