किल्ले रोहीडा
दिनांक २० जुन रोजी आम्ही किल्ले रोहीडा उर्फ विचीत्रगडास भेट दीली तेथील काही फोटो

No comments:

Post a Comment