किल्ले काळदुर्ग


काळदुर्ग

किल्ल्याची उंची : १५०० फूट
किल्ल्याचा प्रकार : गिरीदुर्ग
डोंगररांग: पालघर
जिल्हा : ठाणे
श्रेणी : मध्यम

ठाणे जिल्ह्यातील पालघर विभागात अनेक डोंगरी किल्ले आहेत. शहरी भागापासून फारसे लांब नसल्यामुळे मुंबईकरांना एका दिवसात आरामात पाहता येतात.हे सर्व किल्ले ठाणे आणि जव्हारच्या सीमेवर आहेत.जंगल खूप असल्याने येथे आदिवासी लोकांची संख्या मोठा प्रमाणावर आहे. सर्व परिसर आजही मागासलेल्या अवस्थेत आहे.

गडावरील पहाण्यासारखी ठिकाणे : खरे पाहिले तर काळदुर्गला गड म्हणणे योग्य नाही.गड असल्याची कोणतीही खूण यावर नाही. हे एक टेहेळणीचे स्थान असावे असे वाटते.गडमाथा म्हणजे चौकोनी आकाराचा कातळकडाच होय.या कातळामुळे हा गड लांबूनही नजरेत येतो.गडाचे क्षेत्रफळ साधारण अर्धा एकर असावे.गडमाथ्याच्या खालच्या पठारावर पाण्याचे मोठे टाके आहे.एक कुंडदेखील आढळते.(किल्ला दोन स्तरांत विभागला आहे.) (एक गडमाथा आणि खालचे पठार )पठारावरुन गडमाथ्यावर जाण्यास २ ते ३ पाय-या आहेत.पठारावर पाण्याचे एक टाके आहे.किल्ल्यावरुन संपूर्ण घाटमाथ्यावर नजर ठेवता येते.

गडावर जाण्याच्या वाटा : १. वाघोबा खिंड मार्गे
मुंबईहून विरारमार्गेपालघर गाठावे.अथवा कल्याणहून एस.टी.ने पालघरला जावे.पालघरहून मनोरे ला जाणारी बस पकडावी.'वाघोबा'नावाच्या देवळाच्या थांब्यावर उतरावे. येथूनच गडावर जाण्याची वाट फुटते.या देवळाच्या उजवीकडे जाणा-या वाटेने आपण गडावर पोहोचू शकतो. 'हातपंप' ही खूण लक्षात ठेवणे.हातपंपच्या समोरुन वर जाणारी वाट पकडावी.ही वाट पुढे तीन भागांत विभागली जाते. डाव्या व उजव्या बाजूची वाट सोडून द्यावी. सरळ वर जाणा-या वाटेने काळदुर्ग गाठता येतो.

राहण्याची सोय : गडावर निवारा असा नाही.
जेवणाची सोय : खाण्याची सोय आपणच करावी
पाण्याची सोय : बारमाही पाण्याची सोय आहे.
जाण्यासाठी लागणारा वेळ : वाघोबा खिंडीतून दोन तास लागतात.
जाण्यासाठी उत्तम कालावधी : सर्व ऋतुत जाता येते.

No comments:

Post a Comment