सप्तश्रुंगी

किल्ल्याची उंची : ४६०० फूट
किल्ल्याचा प्रकार : गिरीदुर्ग
डोंगररांगः -अजंठा सातमाळ
जिल्हा : नाशिक
श्रेणी : मध्यम

नाशिक जिल्ह्यातील सातमाळ डोंगररांगेमध्ये येणारा 'सप्तश्रुंगी गड' हा वणीचा डोंगर या नावाने ओळखला
जातो.सप्तश्रुंगी हे जगदंबेचे देवस्थान आहे.महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी असलेली ही देवी सात आदिमातांमधील थोरली माता आहे. गडावरील पहाण्यासारखी ठिकाणे : किल्ल्यावर जगदंबा मातेचे अर्थातच वणीच्या देवीचे मंदिर आहे.मंदिरापर्यंत
जाण्यासाठी पाय-या आहेत. गडावर जाण्याच्या वाटा :
किल्ल्यावर जाण्यासाठी नांदुरी गावातून गाडीरस्ता गेलेला आहे.वणी नांदुरी दर अर्ध्यातासाला बसेस चालू असतात.नाशिकवरून थेट नांदुरी गाठून जीपने किल्ल्यावर जाता येते. राहण्याची सोय : किल्ल्यावर राहण्यासाठी धर्मशाळा आहेत.
जेवणाची सोय : किल्ल्यावर हॉटेल्स आणि भोजनालये आहेत. पाण्याची सोय : किल्ल्यावर बारामही पिण्याचे पाण्याचे टाके आहे. जाण्यासाठी लागणारा वेळ : नांदुरी गावातून अर्धातास.

No comments:

Post a Comment